Είσοδος

Σύνδεσμος ΣΕΒΙΠΑ

Ο «Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών» με τον διακριτό τίτλο ΣΕΒΙΠΑ, είναι μια επαγγελματική οργάνωση που ιδρύθηκε με σκοπό να εκπροσωπήσει τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στη ΒΙΠΕ Πατρών, για την επίλυση σημαντικών ζητημάτων στον χώρο όπου λειτουργούν και δραστηριοποιούνται. Ένας αρχικός αριθμός ιδρυτικών μελών έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία του συνδέσμου και το 2009 διενήργησε εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σήμερα, ο Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών (ΣΕΒΙΠΑ), είναι ο φορέας που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων της ΒΙΠΕ Πατρών και έχει στόχο να προασπίζεται την επίλυση των κοινών τους προβλημάτων, σε συνεργασία με την διαχειρίστρια εταιρεία ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ και άλλους αρμόδιους φορείς της περιοχής.

Η έδρα του ΣΕΒΙΠΑ στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών βρίσκεται στο Ο.Τ. 35 (κτιριακή εγκατάσταση ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε.). Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 1712/1987 περί επαγγελματικών οργανώσεων και τις σχετικές τροποποιήσεις του νόμου αυτού, συμπληρωματικά δε από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού Νόμου και δεν ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα.

Σκοπός Ίδρυσης

Η δημιουργία του ΣΕΒΙΠΑ ήταν μια πρωτοβουλία εγκατεστημένων επιχειρήσεων στη ΒΙΠΕ Πατρών, σε μια κοινή προσπάθεια προάσπισης των κοινών τους συμφερόντων και επίλυσης των προβλημάτων στον χώρο όπου λειτουργούν, σε συνεργασία με την διαχειρίστρια ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, αλλά και με άλλους φορείς.Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒΙΠΑ μέχρι σήμερα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση θεμάτων σε σχέση με τη λειτουργία της ΒΙΠΕ Πατρών όπως, η ιατρική κάλυψη των εργαζομένων και των επισκεπτών, η σήμανση, η φύλαξη των κοινοχρήστων χώρων, ο ηλεκτροφωτισμός, η συγκοινωνιακή σύνδεση με τα αστικά κέντρα της περιοχής, η οδοποιία, η καθαριότητα – ανακύκλωση, κ.α.

Οι σκοποί της ίδρυσης και λειτουργίας του ΣΕΒΙΠΑ, επεκτείνονται και σε άλλα πεδία δράσης, που περιγράφονται αναλυτικά στο Καταστατικό του και είναι τα εξής:

α) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των επιχειρηματικών και οικονομικών συμφερόντων, των εγκατεστημένων, στην Βιομηχανική περιοχή Πατρών, επιχειρήσεων.

β) H καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο των επιχειρήσεων της Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών, με την γενίκευση της συμμετοχής όλων στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις επιχειρηματιών εγκατεστημένων σε βιομηχανικές περιοχές στην Ελληνική Επικράτεια.

γ) Η συστηματική μελέτη των προβλημάτων των επιχειρήσεων της Βιομηχανικής περιοχής Πατρών, για την προσφορότερη διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

δ) Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των µελών, καθώς και η εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών και η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα µέλη του συνδέσμου.

ε) Η ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωση τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματική προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

στ) Η µε κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένοι στην ΒΙ.ΠΕ Πατρών, καθώς και η προβολή των θεμάτων αυτών.

ζ) Η προβολή των επιχειρήσεων της ΒΙ.ΠΕ Πατρών και των παραγόμενων σε αυτή προϊόντων.

η) Η περιβαλλοντική προστασία, περιφρούρηση και γενικά επόπτευση των χώρων της ΒΙ.ΠΕ.

θ) Η συνεργασία με άλλους συνδέσμους για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων.

ι) Η δημιουργία έργων υποδομής κατάλληλων για την εξυπηρέτηση και προαγωγή των συμφερόντων των εγκατεστημένων.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΙΠΑ είναι εννιαμελές και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία του διαρκεί τρία χρόνια και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των µελών του γίνονται εντός του μηνός Φεβρουαρίου.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τις εκλογές της 15/5/2015 είναι η εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Πρόεδρος: Πέτρος Μαντάς (ΑΞΟΝΑΣ ΜΒ ΑΤΕΒΕ)
  2. Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Λειβαδάρος (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. - PELCO)
  3. Αντιπρόεδρος: Χρήστος Καραθανάσης (NOVATEC A.E.)
  4. Γενικός Γραμματέας: Άγγελος Ρέζος (RezosBrands ΑΕ)
  5. Ειδικός Γραμματέας: Γιώργος Κολλιόπουλος (ΠΑΒΙΠΛΑΣΤ Α.Ε.)
  6. Ταμίας: Γιώργος Λουκάτος (Λουκάτος Ποτοποιία Α.Ε.)
  7. Έφορος Οικονομικών: Θωμάς Βαλεντίνο (ΜΕΤΑΛΛΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)
  8. Έφορος Θεμάτων ΒΙΠΕ: Διονύσιος Αντωνόπουλος (ΜΑΧΡΩ Α.Ε.)
  9. Έφορος Μελών: Σταύρος Φραγκιάς (ΠΑΞΜΑΝ ΕΠΕ)
 

 

Δείτε το καταστατικό ίδρυσης του συνδέσμου

Κατάλογος Επιχειρήσεων

Ο ΣΕΒΙΠΑ έχει τον πιο πλήρη και ενημερωμένο κατάλογο εγκατεστημένων επιχειρήσεων της Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών. Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που ψάχνετε για κάποια επιχείρηση.

Δείτε τον κατάλογο

Βρείτε Πληροφορίες του Συνδέσμου

Εικόνα από τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις ΣΕΒΙΠΑ

Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις

Δείτε τον κατάλογο με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις του συνδέσμου ΣΕΒΙΠΑ

Κατάλογος

Η ιστορία του συνδέσμου

Διαβάστε όλη την ιστορία του συνδέσμου από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα

Ιστορία

Επικοινωνήστε με τον συνδέσμο

Επικοινωνήστε με τον σύνδεσμο ΣΕΒΙΠΑ χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας

Επικοινωνία

Συχνές Ερωτήσεις

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που ψάχνετε και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις του συνδέσμου ΣΕΒΙΠΑ

Συχνές Ερωτήσεις

Εκδηλώσεις Συνδέσμου ΣΕΒΙΠΑ

Δείτε το ημερολόγιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο σύνδεσμος ΣΕΒΙΠΑ

Εκδηλώσεις

Γραφτείτε στο newsletter του ΣΕΒΙΠΑ

Λάβετε πρώτοι τα τελευταία νέα και τις ειδοποιήσεις του συνδέσμου στο email σας αυτόματα